spiritueel werker

Spiritueel werkers hebben geleerd om op een praktische manier vorm te geven aan spiritualiteit in het leven.

Spiritueel werkers zijn thuis in de diverse vormen van conditioneringen en overlevingsstrategieën van mensen. Ze werken op een praktische manier en helpen de client om in een veilige setting alsnog pijnlijke gebeurtenissen te helen en oude conditioneringen en overtuigingen los te laten. In dit proces worden cliënten steeds meer zelfstandig in hun volwassenheid en leren ze om ook weer werkelijk ruimte voor anderen te hebben en zich met een groter geheel te verbinden. Dit kan uiteindelijk leiden tot verschillende niveaus van zelfrealisatie. 

Spiritueel werkers zijn professioneel opgeleide personen die de 4-jarige Hbo-opleiding tot gekwalificeerd Spiritueel Werker Aurora® succesvol hebben afgerond. Ze zijn thuis in vele levensthema’s en hebben ruime ervaring in relatie- en werkproblematiek.

Ze zijn bekwaam in diverse manieren van diagnostiseren en effectief coachen. Ze hebben geleerd hoe je betrokken en menselijk kunt zijn in relatie met de ander, hoe je ruimte aan de ander kunt laten en werkelijk kunt luisteren.  Daarnaast zijn ze ervaringsdeskundig op een aantal specifieke thema´s waar mensen voor terecht kunnen.

Ze leren de cliënt om verantwoording te nemen in het hier en nu en creatief met zijn hulpvraag te werken. Ze werken met diverse technieken en vormen een praktische steun zodat mensen

  • effectief leren om hun unieke kwaliteiten te gebruiken en hun persoonlijke leiderschap uit te dragen.
  • inzien wat hun probleem is en vaardigheden ontwikkelen om dit op eigen kracht aan te pakken.
  • leren de steun uit hun naaste omgeving hierbij te gebruiken.
  • leren hun gevoelens te uiten en te verwerken en beslissingen te nemen uit eigen verantwoordelijkheid.
  • voorkeurshandelingen en gedragspatronen in een situatie kunnen loslaten zodat bewustzijn en vrijheid van handelen groeien.
  • leren om de omgeving als heldere spiegel van zichzelf te ervaren.
  • doorkrijgen waar ze volgens ego-gerelateerde mechanismen reageren.
  • met een open levenshouding in het leven te staan waar heldere communicatie, duidelijkheid, gelijkwaardigheid en contact centraal staan.

Naast probleemoplossend maatwerk kan een spiritueel werker ook een langer traject voor persoonlijke groei aanbieden.

Kortom, een spiritueel werker: 
werkt met de essentie van Zijn en levert professioneel dieptewerk.
– heeft aantoonbaar kennis en ervaring met spiritualiteit en de praktische toepassing ervan.
– heeft respect heeft voor u als mens, onafhankelijk van uw afkomst of overtuigingen.

 

 

(c) 2019