spiritueel werker

Spiritueel werkers zijn professioneel opgeleide personen die de 4-jarige Hbo-opleiding tot gekwalificeerd Spiritueel Werker Aurora® succesvol hebben afgerond. Ze zijn thuis in vele levensthema’s en hebben ruime ervaring in relatie- en werkproblematiek.

Een spiritueel werker is
“iemand die op praktische wijze zijn unieke kwaliteiten gebruikt om een client of een groep professioneel te coachen op de gestelde hulpvraag.”

Hij heeft zich intensief bezig gehouden met zijn persoonlijke groei- en bewustwordingsproces en is bekwaam in diverse technieken en manieren van diagnostiseren en effectief coachen.
Hij heeft geleerd hoe je betrokken en menselijk kunt zijn in relatie met de ander, hoe je ruimte aan de ander kunt laten en werkelijk kunt luisteren. Hoe je kunt inschatten wanneer iemand doorverwezen dient te worden naar andere gespecialiseerde instellingen of personen.
Daarnaast is hij ervaringsdeskundige op een aantal specifieke thema´s waar mensen voor terecht kunnen.

Hij leert de cliënt om verantwoording te nemen in het hier en nu en creatief met zijn hulpvraag te werken. Hij werkt met een aantal technieken en vormt een praktische steun zodat mensen

  • effectief leren om hun unieke kwaliteiten te gebruiken en hun persoonlijke leiderschap uit te dragen.
  • inzien wat hun probleem is en vaardigheden ontwikkelen om dit op eigen kracht aan te pakken.
  • leren de steun uit hun naaste omgeving hierbij te gebruiken.
  • leren hun gevoelens te uiten en te verwerken en beslissingen te nemen uit eigen verantwoordelijkheid.
  • voorkeurshandelingen en gedragspatronen in een situatie kunnen loslaten zodat bewustzijn en vrijheid van handelen groeien.
  • leren om de omgeving als heldere spiegel van zichzelf te ervaren.
  • doorkrijgen waar ze volgens ego-gerelateerde mechanismen reageren.
  • met een open levenshouding in het leven te staan waar heldere communicatie, duidelijkheid, gelijkwaardigheid en contact centraal staan.

Naast probleemoplossend maatwerk kan een spiritueel werker ook een langer traject voor persoonlijke groei aanbieden.

Kortom, een spiritueel werker: 
werkt met de essentie van Zijn en levert professioneel dieptewerk.
– heeft aantoonbaar kennis en ervaring met spiritualiteit en de praktische toepassing ervan.
– heeft respect heeft voor u als mens, onafhankelijk van uw afkomst of overtuigingen.

(c) 2019