Opleiding

Opleiding

De BSW erkent spiritueel werkers die een diploma hebben behaald met de beschermde titel ‘Spiritueel Werker Aurora®’ of studenten in dit traject. Dit betekent dat men al lid kan zijn van de BSW voordat het 4-jarig diploma is behaald.

Verder dient men aantoonbaar kennis en ervaring te hebben met spiritualiteit en de praktische toepassing ervan. Voor praktiserende leden die zich willen aansluiten bij een voor het vakgebied passende beroepsvereniging met een specifiek klacht- en tuchtrecht, is het verplicht een rechtsgeldig diploma Medische Basiskennis op HBO-niveau conform de nieuwste PLATO normen te hebben. Overigens kan men niet-praktiserend zijn en toch actief lid van de BSW. Ook kan men praktiserend zijn en lid van de BSW, zonder lid te worden van een passende beroepsvereniging met een specifiek klacht- en tuchtrecht.

Tevens dient men alvorens toegelaten te worden als lid akkoord te gaan met alle relevante stukken van de vereniging, zoals statuten, huishoudelijk reglement, beroepscode, beroepsprofiel e.d. Zie verder onder ‘aanmelden‘.

(c) 2018