Opleiding

Alle leden van de BSW hebben het diploma gekwalificeerd spiritueel werkerAurora® gehaald. Om deze beschermde titel te mogen gebruiken, hebben zij de 4-jarige HBO-opleiding tot Spiritueel Werker gevolgd bij Spiritueel Centrum Aurora in Heeze.

Dit is een holistische opleiding die in 1996 is gestart. Naast een persoonlijk vormings- en transformatietraject leert men veel praktische werkmethoden en technieken om cliënten op professionele wijze te begeleiden. De geleerde coachings- en begeleidingsvaardigheden worden zodanig gebruikt dat de cliënt uitgenodigd wordt om het probleem met eigen inzet op te lossen.

In jaar een en twee wordt gericht gewerkt aan het ontwikkelen van de kwaliteiten. Er wordt aandacht besteed aan alle factoren en levensthema’s die de ‘performance’ van een mens nadelig kunnen beïnvloeden. Op een praktische wijze worden de hiaten hersteld en worden de deelnemers uitgedaagd om met het beste van zichzelf naar buiten te komen. Er is veel aandacht voor groepsdynamiek en groepsprocessen en de deelnemers worden uitgedaagd om hun creativiteit in te zetten. Er wordt ook aandacht besteed aan het praktisch voelen van energie en het opnieuw leren vertrouwen van de intuïtie. Hoofdvakken zijn: ademtechnieken, voice dialogue, massage, lichaamscommunicatie, meditatie, intuïtieve ontwikkeling, gesprekstechnieken.

In jaar 3 en 4  is het programma gericht op verdere verdieping van de unieke kwaliteiten en een uitbreiding van praktische technieken gericht op het effectiever leren coachen van individuen en/of teams middels diverse technieken waarbij een goede balans wordt nagestreefd tussen menselijke waarden en het effectief bereiken van de gestelde doelen.

Naast het verder trainen van de technieken uit de basisjaren, wordt het praktische pakket uitgebreid met familieopstellingen, Living Essence, The Work van Byron Katie en sjamanistische oefeningen. Praktisch leiderschap, effectief coachen op een eigen unieke wijze krijgen steeds meer vorm. Er is aandacht voor intervisie, supervisie en verdieping van spiritualiteit. Het geleerde kan zowel toegepast worden in een eigen praktijk, als ook heel effectief binnen de bestaande werkzaamheden en in de privésfeer worden gebruikt.

Praktiserende leden zijn tevens aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Daarvoor zijn ze verplicht een HBO-diploma Medische Basiskennis (en Psychosociale Kennis) conform de PLATO normen te halen en zich jaarlijks bij te scholen.

Praktiserende leden volgen bovendien jaarlijks erkende bij- en nascholing conform de eisen van hun beroepsvereniging en de zorgverzekeraars. Ook de BSW biedt jaarlijkse diverse erkende bij- en nascholing aan.

(c) 2019