WERKVORMEN

De werkvormen vallen onder holistische, manuele en energetische geneeswijzen. De voornaamste werkvormen zijn:

 • Ademtherapie
 • Voice dialogue
 • Massage
 • Lichaamscommunicatie en (emotioneel) lichaamswerk
 • Intuïtieve ontwikkeling
 • Merkaba Heling
 • Familie-opstellingen
 • Geleide meditatie
 • Regressie
 • Traumawerk
 • The Work
 • Living Essence
 • Bach Bloesem remedies
 • NLP
 • Affirmaties

De gebruikte werkvormen zijn afhankelijk van de hulpvraag en de unieke kwaliteiten en het ervaringsveld van de spiritueel werker. De gebruikte werkvormen worden in overleg met de cliënt samengesteld.

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de meeste werkvormen.

Ademwerk
We werken hoofdzakelijk met een verbonden ademhaling, actief in en passief uit, in een ontspannen ritme en ook met ademhaling die op diepere ontspanning is gericht.
Het doel is om al ademende totaal aanwezig te zijn in je lichaam. Tijdens het ademen verbind je je opnieuw met aspecten van jezelf die je onderdrukt of afgescheiden had. Hierdoor gaat de vastgehouden energie weer stromen en vindt na het verwerken de integratie plaats. Je leert open te staan voor wat het leven je ieder moment biedt. Ook voor mensen die last hebben van hyperventilatie blijkt ademtechniek een doeltreffende methode te zijn.

Je leert je beperkende gedachten kennen en om te zetten in affirmaties.
Een affirmatie bevestigd en bekrachtigd jezelf zoals je met je vrije wil verkiest te leven en activeert alles wat daarmee nog niet in overeenstemming is.

Voice dialogue
Een methode uit de transformationele psychologie, die is ontwikkeld door Hal Stone en Sidra Winkelman. Wij gebruiken deze werkvorm ook om de persoonlijkheid aan een krititsch onderzoek te onderwerpen. Welke kwaliteiten komen nog niet voldoende uit de verf en waar ligt dit praktisch aan? Je gaat met behulp van een begeleider een dialoog aan met de verschillende stemmen of subpersoonlijkheden van jezelf. Je leert op deze manier hun geschiedenis, lichaamshouding en specifieke energie kennen.

Door je bewust te worden van je diverse subpersonen en ze op de juiste momenten te leren gebruiken, ga je meer vanuit je kracht leven. Met deze werkvorm krijgen ook verstoten delen van jezelf weer een plaats. Ook is deze techniek geschikt om met je dromen te werken. De belangrijke aspecten uit je droom komen zo tot leven en onthullen hun betekenis aan jou.

Massage
Bij een lichaamsmassage lossen emoties en gedachten die verbonden zijn aan de lichamelijke spanning zich geleidelijk op. Zo ervaar je steeds meer heelheid van lichaam en geest.

Spiritueel werkers kennen diverse aspecten van massage waaronder de polariteitsmassage.  Het zelf-genezend vermogen van je lichaam wordt geactiveerd en je lichaam wordt diep in balans gebracht. Blokkades worden opgelost en de energie gaat weer stromen. Het werkt ontspannend en vermindert stress.

Lichaamscommunicatie
Lichaamscommunicatie gaat over je lichaam haar taal bewust worden in relatie met jezelf en je omgeving. Je lichaam is de meest concrete uitdrukking van wie je bent. Je leert in dialoog te gaan met je lichaam en dat van anderen.

Welke lichaamshouding neem je aan in diverse situaties? Hoe beweeg je en hoe drukt je lichaam emoties en overtuigingen uit, hoe ‘spreken’ je handen en voeten?  Welke plaatsen zijn gespannen of soepel, wat zit erachter? Hoe ga je de dialoog aan met je lichaam en met dat van anderen?

Intuïtieve ontwikkeling
Intuïtie is het leren openstaan voor ingeving/inspiratie door je niet te identificeren met je ego, maar naar je wezen te luisteren. Intuïtie krijgt kracht als je ermee leert handelen in het moment. Via praktische oefeningen word je je bewust van energie in en om je heen. Je leert je eigen ruimte in te nemen, jezelf in balans te brengen en vanuit respect met de omgeving bewuste verbindingen aan te gaan.  Je leert steeds meer te functioneren vanuit innerlijke leiding.

Merkaba Heling
De Meervoudige Merkaba Helingstechnieken maken gebruik van krachtige energieën uit de niveaus van creatie. Deze Goddelijke Bronenergieën zijn in staat om iedere ziekte of onbalans te genezen mits dit in overeenstemming is met de zielsopdracht voor dit leven van de betreffende persoon en of deze eraan toe is om volledig geheeld te worden.

Dit type heling blijkt krachtiger te werken dan de tot nu toe gebruikte helingsvormen. De belangsrijkste reden hiervoor is dat de heler door het gebruik van de Meervoudige merkba technieken met een verruimd bewustzijn van zichzelf kan werken waardoor er grote hoeveelheden hogere genezende energieën via de heler door kunnen stromen naar de cliënt.

Familie-opstellingen
Door te werken met de familieziel kunnen belangrijke gezins- en familiepatronen omgezet en geheeld worden. Deze werkvorm is gebaseerd op het werk van Bert Hellinger.

Regressie
Bij regressie -en reïncarnatietherapie gaan we ervanuit, dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt. Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens je jeugd, tijdens de periode voor je geboorte (de prenatale periode), maar ook in een of meer vorige levens.

Bij regressie maken we de onbewuste oude ervaringen, of ze nu uit de jeugd stammen of uit vorige levens, bewust. Door je onder de begeleiding van de therapeut te focussen op factoren van je probleem kom je in de regel vrij snel bij de oorzaak ervan in het verleden en kun je die helen. Dit maakt je weer vrij in het heden.

Geleide meditatie
Er worden diverse meditatievormen gebruikt om je bewust te ontspannen, jezelf energetisch te leren reinigen en in balans te brengen en voor het ontwikkelen van je intuïtie en spirituele vermogens.

The Work van Byron Katie
The Work is een prachtige methode ontwikkeld door Byron Katie waarbij je de gedachte die je lijden veroorzaakt, opspoort en onderzoekt. We lijden alleen als we een gedachte geloven die in strijd is met wat is. Alle stress die we voelen wordt veroorzaakt door te strijden tegen wat is.
Niemand wil dat zijn kinderen ziek worden, niemand wil een ongeluk krijgen, maar het gebeurt toch en wat helpt het dan om er mentaal tegen te vechten? Tegen beter weten in doen we het toch, want we weten niet hoe we het moeten stoppen. Als we stoppen om tegen de realiteit in te gaan, wordt actie eenvoudig, vloeiend, vriendelijk en zonder angst.

The Work is een manier om te ontdekken wat jou pijn doet, de oorzaak van je probleem helder te krijgen en om te keren. Via vier directe vragen die je beantwoordt vanuit je hart, vindt er een diepgaande verschuiving in jezelf plaats. Al je relaties worden hierdoor geheeld en helder in jezelf. Het is fijn om zo meer vrede in jezelf en met je omgeving te ervaren.

Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij’ – Byron Katie

Living Essence
De Living Essence sessies zijn ontworpen om je in zelfrealisatie te brengen en je bewustzijn te verruimen. Door middel van diepe ontspanning kom je in contact met je innerlijke weten en zijn. In deze ontspanning krijg je diverse visualisaties en therapeutische technieken aangereikt om op een diep niveau los te laten wat er tussen jou en wat je Werkelijk bent in staat. Je zult ervaren dat je openheid bent, onbegrensd bewustzijn waarin alles verschijnt. Deze werkvorm maakt het ook gemakkelijker om om je denken heen te werken. De helingen gaan diep. Soms zijn er sessies dat je ervaart dat alles één is, één bewustzijn in alle openheid.

(c) 2019