Methoden

Een spiritueel werker is thuis in alle levensthema’s en heeft ruime ervaring in relatie- en werkproblematiek. De consulten bestaan uit praktische oefeningen waardoor de cliënt gestimuleerd wordt zijn/haar eigen verantwoording op te pakken en zodoende vertrouwen te ontwikkelen in het oplossen van het probleem.

Alle consulten zijn gebaseerd op de vier niveau’s; lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel en op de vijf natuurgerichte principes, te weten; energie, prikkelgeleiding, drainage, voeding en psyche. De werkvormen vallen onder:

• holistische geneeswijzen,

• manuele geneeswijzen en

• energetische geneeswijzen.

Voorbeelden van werkvormen zijn ademtherapie, massagevormen, voice dialogue, intuïtieve ontwikkeling, lichaamswerk, helingswerk, The Work, Living Essence en familie opstellingen. De basis van het werk en de te gebruiken methoden worden naar aanleiding van de hulpvraag van de cliënt in overleg met de cliënt samengesteld. De duur van de consulten is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en van de gebruikte methodiek.

De duur van een consult varieert van één tot twee uur. Indien een spiritueel werker is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging met een specifiek klacht- en tuchtrecht, bestaat de mogelijkheid voor (gedeeltelijke) vergoeding van het consult, afhankelijk van de vergoedingsregeling van de desbetreffende zorgverzekeraar.

Een gekwalificeerde Spiritueel Werker Aurora® is 4 jaar opgeleid en kan zich via een aanmeldingsprocedure aansluiten bij een

passende beroepsvereniging met een specifiek klacht- en tuchtrecht, mits ook het diploma Medische Basiskennis op HBO- niveau volgens de PLATO normen is behaald. Tevens dient men in het bezit te zijn van het Psychosociaal diploma op HBO -niveau.

(c) 2018