Behandeltraject

De intake
Voor de intake heeft de cliënt het intake-formulier zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend.

Tijdens de intake staat de hulpvraag van de cliënt centraal en wordt kennisgemaakt en gekeken of het klikt.

Diverse aspecten van de hulpvraag worden besproken, zoals de actuele gezin- en werksituatie, de levensthema’s  die mogelijk met de hulpvraag samenhangen, de context van het gezin of de familie waar de client is opgegroeid en hoe de client met basale emoties en gevoelens omgaat.

De spiritueel werker gebruikt zijn ervaring en inzicht om de cliënt bewust te maken van de diverse aspecten die er spelen om de hulpvraag effectief aan te pakken.

Welke vormen van hulpverlening al zijn doorlopen. Bij specifieke psychiatrische aandoeningen of bij een psychiatrisch verleden, wordt altijd terug gekoppeld met ervaringsdeskundigen om een deskundig advies samen te stellen.

Zo wordt een eerste duidelijk beeld verkregen  welke technieken in aanvang van een traject het meest geschikt zijn.

In overleg met de cliënt kan een traject gestart worden. De client ontvangt een advies over de frequentie van de te volgen consulten, de mogelijke werkvormen en het uurtarief. De cliënt ondertekent de privacy verklaring en de behandelingsovereenkomst.

Het traject
Als het behandelplan met de cliënt is doorgesproken, wordt een serie consulten gepland. Regelmatig worden de vorderingen met de cliënt geëvalueerd.

Het consult
De consulten bestaan uit praktische oefeningen waardoor de cliënt gestimuleerd wordt zijn eigen verantwoording op te pakken en zodoende vertrouwen te ontwikkelen in het oplossen van het probleem.

Alle consulten zijn gebaseerd op de vier niveaus (lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel) en op de vijf natuurgerichte principes (energie, prikkelgeleiding, drainage, voeding, psyche).

Er wordt huiswerk meegegeven om het getrainde in de praktijk verder te oefenen. De spiritueel werker treedt hierbij op als betrokken begeleider en coach en onderhoudt, indien gewenst, ook contacten met andere instanties hierover.

De duur van de consulten is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en van de gebruikte werkvorm en varieert van één tot twee uur.

Waar je ook voor komt als cliënt, je zult merken dat de consulten bij praktisch gericht zijn en het beste van jezelf naar boven halen. Deze consulten zijn ook geschikt om je kwaliteiten te ontwikkelen of verder te optimaliseren.

De afronding
Bij voldoende resultaat wordt een afrondend consult gehouden waarin het traject wordt geëvalueerd en eventueel een vervolgadvies wordt gegeven.

(c) 2019