Spiritueel werk

Spiritueel werk is een consult dat op spiritualiteit is gebaseerd. Therapeutische consulten zijn gericht op het helen van traumatische of pijnlijke gebeurtenissen en het opnieuw leren leven met een gezond open zelfbewustzijn. Spiritueel werk gaat een stap verder dan de gemiddelde therapie zodat mensen zich in de diepte steeds meer gaan realiseren wie ze werkelijk zijn en hiermee totaal vrij kunnen worden. Spiritueel werk heeft ook therapeutische effecten.

Spiritueel werk gaat uit van de basisprincipes van spiritualiteit:

  • concreetheid,
  • openheid,
  • gelijkwaardigheid en
  • eerlijkheid.

Het omvat  een holistische levensvisie waarin aandacht is voor de de vier niveaus, namelijk het fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveau van een mens.

Ook is er aandacht voor de vijf natuurgerichte principes, te weten energie, prikkelgeleiding, drainage, voeding en psyche.

Spiritualiteit wordt heel concreet gemaakt via een open en gelijkwaardige setting met ruimte voor heldere communicatie, ontmoeten en uitwisselen. Zo leert men vaardigheden te ontwikkelen om zelf met de eigen verantwoording voor het probleem om te gaan en praktische tools in te zetten.

Doel is ook om mensen te leren dat kracht en kwetsbaarheid, voelen en denken, samen gaan. Diepere integratie van kwetsbaarheid leidt tot meer rust en kracht en het makkelijker omgaan met persoonlijke gevoelens. Zo kan men leren om vaste gedragspatronen te onderkennen en te vervangen door een vrije manier van handelen.

Klik hier om te lezen wat een spiritueel werker doet.

(c) 2019