Spiritueel werk

Spiritueel werk gaat uit van de basisprincipes van spiritualiteit:

  • concreetheid,
  • openheid,
  • gelijkwaardigheid en
  • eerlijkheid.

Het omvat  een holistische levensvisie waarin aandacht is voor de de vier niveaus, namelijk het fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveau van een mens.

Ook is er aandacht voor de vijf natuurgerichte principes, te weten energie, prikkelgeleiding, drainage, voeding en psyche.

Spiritualiteit wordt heel concreet gemaakt via een open en gelijkwaardige setting met ruimte voor heldere communicatie, ontmoeten en uitwisselen. Zo leert men vaardigheden te ontwikkelen om zelf met de eigen verantwoording voor het probleem om te gaan en praktische tools in te zetten.

Doel is ook om mensen te leren dat kracht en kwetsbaarheid, voelen en denken, samen gaan. Diepere integratie van kwetsbaarheid leidt tot meer rust en kracht en het makkelijker omgaan met persoonlijke gevoelens. Zo kan men leren om vaste gedragspatronen te onderkennen en te vervangen door een vrije manier van handelen.

Klik hier om te lezen wat een spiritueel werker doet.

(c) 2019