Beroeps register

De Beroepsvereniging voor Spiritueel Werkers (BSW) verzorgt voor hun leden o.a.  na- en bijscholing op HBO-niveau. De BSW heeft echter geen zelfstandig klacht- en tuchtrecht. Leden van de BSW die actief praktiserend zijn kunnen zich aansluiten bij een beroepsvereniging die wel een actief klacht- en tuchtrecht geregeld heeft.

Veel van onze praktiserende gekwalificeerde spiritueel werkers Aurora® zijn daarom, behalve bij de BSW, tevens aangesloten bij een van de beroepsverenigingen BATC,  LVNG of VBAG.

BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen)
VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

De BATC, LVNG en VBAG registreren therapeuten die voldoen aan hoge eisen ten aanzien van opleiding, bij- en nascholing en praktijkervaring.

Alle BATC, LVNG en VBAG-geregistreerden vallen onder een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.

(c) 2018