AANMELDING

Uitsluitend personen die het opleidingstraject van de beroepsopleiding tot Spiritueel Werker Aurora® volgen of gevolgd hebben met de hoofdvakken ademwerk, voice dialogue, massage, lichaamswerk, intuïtieve ontwikkeling, kunnen lid worden van de BSW.

In het verleden hebben we aanmeldingen behandeld van mensen die een opleidingsdiploma hadden van massage, voice dialogue of ademtechnieken. We boden hen de mogelijkheid om op de ontbrekende vakken aanvullende scholing te volgen. In de praktijk bleek dit niet zo eenvoudig te zijn.
Daarom is besloten om dit niet meer te doen. Een belangrijke reden is dat het verschil in ervaringsveld, werkdiepte en kwaliteit van de leden teveel gaat verschillen. Hierdoor ontstonden er problemen om het aangeboden verdiepingsprogramma van de vereniging samen te volgen.

Wil je lid worden? Vraag dan nu het aanmeldingsformulier aan bij het secretariaat.  Om lid te worden, dien je akkoord te gaan met de volgende stukken:

• De statuten en het huishoudelijk reglement.

• De beroepscode en het beroepsprofiel.

• De privacy verklaring.

• De reden van oprichting van de vereniging.

Tevens dienen bovenstaande punten gepraktiseerd te worden voor zover van toepassing.

Praktiserende leden dienen zich zelfstandig te melden bij een erkende beroepsvereniging met een door het ministerie van VWS erkend klacht- en tuchtrecht en te voldoen aan alle huidige regelgeving (AVG, WKKGZ).

Degenen die voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking willen komen, dienen een diploma Medische Basiskennis op HBO-niveau te behalen conform de laatste PLATO normen. En, indien van toepassing, tevens een diploma Psychosociale Basiskennis op HBO-niveau.

(c) 2019