Aanmelden

In het verleden hebben we aanmeldingen van mensen in behandeling genomen die of van massage een opleidingsdiploma (geen cursus!) hadden of van voice dialogue een opleidingsdiploma hadden of van ademtechnieken een opleidingsdiploma hadden en hun de mogelijkheid geboden om op de ontbrekende vakken aanvullende scholing te volgen. In de praktijk bleek dit niet zo eenvoudig te zijn.

Daarom is door onze leden gezamenlijk besloten om dit niet meer te doen. Een belangrijke reden daarvoor is dat het verschil in ervaringsveld, werkdiepte en kwaliteit van de leden te veel verschil gaat vertonen waardoor er ook problemen ontstaan om het aangeboden verdiepingsprogramma van de vereniging op niveau samen te kunnen volgen.

Als gevolg van dit besluit is het helaas niet meer mogelijk om via andere trajecten dan de opleiding tot Spiritueel Werker Aurora® als lid van de vereniging aangenomen te worden. Men dient dus een erkend diploma bij Spiritueel Centrum Aurora te Heeze (NB) behaald te hebben.

U kunt zich wenden tot het secretariaat van de Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers door een e-mail te sturen naar bvspiritueelwerkers@gmail.com

(c) 2018