Lidmaatschap

Wat biedt het lidmaatschap van de BSW je?

Een beroepsplatform van collega spiritueel werkers voor uitwisseling en inspiratie.

Een website waardoor de beroepsgroep Spiritueel Werkers bekender wordt.

Opname in de ledenlijst Spiritueel Werkers op de BSW site.

Opname in het Beroepsregister van alle praktiserende leden met de vermelding van jouw praktijknaam  (inclusief link).

Regelmatige bijeenkomsten met erkende na- en bijscholing.

Regelmatige algemene ledenvergadering waar je als lid stemrecht hebt.

Het behartigen van de individuele en groepsbelangen van de leden.

(c) 2019