Lidmaatschap

Wat biedt het lidmaatschap van de BSW je?

 • Een beroepsplatform van collega spiritueel werkers voor intervisie en inspiratie.
 • Streven naar erkenning van de overheid als een volwaardige beroepsgroep binnen de gezondheidszorg middels lezingen, website, folders etc.
 • Het actief bijhouden van informatie van zorgverzekeraars betreffende vergoedingsregelingen van natuurgeneeswijzen consulten.
 • Een website waardoor onze beroepsgroep in Nederland bekender wordt met daarop alle namen van de leden en hun eventuelepraktijkgegevens.
 • Het behartigen van de individuele en groepsbelangen van de leden.
 • Regelmatige bijeenkomsten met na- en bijscholing (verplicht 30 uur per jaar na- en bijscholing voor praktiserende leden die ook lid zijn van een erkende beroepsvereniging).
 • Regelmatige algemene ledenvergadering waar je als lid stemrecht hebt.
 • Algemene voorwaarden voor je praktijk, verzekeringen en wet WGBO.
 • Ledenregister voor doorverwijzing.
 • Vermelding en eventuele link van je praktijk op de website van onze vereniging.
 • Het onderhouden van een contactnetwerk met diverse instanties inNederland

 

(c) 2018