Doelstelling

De BSW is een beroepsvereniging die

  1. een spirituele werkwijze wil uitdragen,
  2. spiritueel werk en haar spiritueel werkers ondersteunt, en
  3. de bekendheid van deze werkwijze in de maatschappij wil bevorderen.

Daartoe wil de BSW:

Een open draagvlak vormen voor personen die werkzaam zijn op het gebied van de spiritualiteit, in het bijzonder voor praktiserende spiritueel werkers die lid zijn.

Spiritualiteit volwaardig in de maatschappij zetten met belangrijke kenmerken zoals aardsheid, bezieling, puurheid, uniciteit en gelijkwaardigheid.

Belangrijk is daarbij de eigen verantwoordelijkheid van zowel de spiritueel werker als de cliënt. Het doel is om het vertrouwen te ontwikkelen bij de cliënt om eigen kwaliteiten in te zetten om de hulpvraag aan te pakken.

(c) 2019