Doelstelling

Doelstelling

De vereniging heeft als doel:

  • Een open draagvlak te vormen voor natuurlijke personen die als zelfstandig beroepsbeoefenaar dan wel in loondienst werkzaam zijn op het gebied van de spiritualiteit, meer in het bijzonder die personen die werkzaam zijn als spiritueel werker of die in

    opleiding zijn tot spiritueel werker en voldoen aan het beroepsprofiel en indien van toepassing de beroepscode als bedoeld in artikel 9 lid 1 van deze statuten;

  • Spiritualiteit volwaardig in de maatschappij te zetten met

    belangrijke kenmerken zoals aardsheid, bezieling, puurheid,

    uniciteit en gelijkwaardigheid.

Het beleid van de BSW is gericht op het uitdragen van een spirituele werkwijze en het bevorderen van de bekendheid van deze

werkwijze in de maatschappij. Belangrijk is daarbij het thema van de eigen verantwoordelijkheid van zowel de spiritueel werker als de cliënt. Het doel is om het vertrouwen te ontwikkelen bij de cliënt om eigen kwaliteiten in te zetten om de hulpvraag aan te pakken.

De BSW is een beroepsvereniging die in de ruimste zin spiritueel werk en haar beroepsleden die hiermee werken ondersteunt en de bekendheid van deze werkwijze wil bevorderen.

(c) 2018