Beroepsprofiel

Beroepsprofiel

Een beroepsprofiel stelt normen voor de verschillende aspecten van een goede beroepsuitoefening, en maakt zo intern en extern duidelijk over welke technieken en kwaliteiten een spiritueel werker dient te beschikken, wat men van hem mag verwachten en waar men hem aan kan toetsen.

download het beroepsprofiel

(c) 2018