Beroepsprofiel

Een beroepsprofiel stelt normen voor de verschillende aspecten van een goede beroepsuitoefening. Dit maakt zowel intern als extern duidelijk over welke technieken en kwaliteiten een spiritueel werker dient te beschikken, wat men van hem mag verwachten en waar men hem aan kan toetsen.

Klik hier voor de omschrijving van het beroepsprofiel.

(c) 2019