Activiteiten

De BSW heeft de volgende activiteiten:

Enige malen per jaar verdiepende na- en bijscholingsbijeenkomsten organiseren voor de leden.

Naar behoefte een nieuwsmail rondsturen met daarin voor het beroep relevante informatie.

Het opbouwen van een netwerk van contactpersonen die kunnen bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het beroep en de maatschappelijke bekendheid van het beroep Spiritueel Werker en spiritualiteit kunnen vergroten.

Het verder bevorderen van de kwaliteit met als doel om een verdergaande professionalisering van de beroepsgroep spiritueel werkers en spiritualiteit in Nederland te realiseren.

(c) 2019