Beroepsvereniging

Deze Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers (BSW) heeft een duidelijke toegevoegde waarde tussen de vele andere beroepsverenigingen. Wat maakt onze vereniging uniek?

Praktisch werken vanuit verbinding met de bron
De BSW geeft op een praktische manier uitdrukking aan het volgen van een persoonlijk spiritueel pad en het uitdragen hiervan met concrete werkvormen in de bestaande maatschappij. De leden wordt geleerd om hun uniciteit te leven en vanuit verbinding met de Bron te werken. Met dit uitgangspunt wordt met de cliënt gewerkt.
Dit is een belangrijk onderscheid met een therapeutisch pad! Bezieling en vormgeving van een gemeenschappelijk draagvlak staan centraal in de groepsdynamiek van de BSW.

Uitkristalliseren van het zelf – Kracht en kwetsbaarheid
Een belangrijk onderdeel van het spirituele pad is het uitkristalliseren van het Zelf waardoor de spiritueel werker op het diepste niveau met zijn eigen kwetsbaarheid en kracht geconfronteerd wordt. In dit proces, dat zowel individueel als binnen een groep uitkristalliseert, bereikt men steeds diepere overgave en hierbij wordt het ego geleidelijk getransformeerd. De bereidheid tot persoonlijke dieptewerk wordt aangemoedigd.
Het transformeren van het ego gaat een stap verder dan een therapeutisch pad.
Deze kwaliteiten en het oefenen ervan nemen binnen de BSW een centrale plaats in.

Verbinding – Nabijheid – Onvoorwaardelijke liefde
Er wordt heel diep met de thema’s verbinding, nabijheid en onvoorwaardelijke liefde  gewerkt zodat de leden leren om vanuit open betrokkenheid met elkaar en met de cliënten te werken zonder de helderheid over de positie tussen cliënt en henzelf uit het oog te verliezen. Dit creëert een hoge mate van veiligheid waardoor cliënten in staat zijn om in de diepte met hun emoties te werken. De puurheid en directheid van diepe verbinding wordt als belangrijke kwaliteit gezien binnen de BSW.

Oefenen van gelijkwaardigheid – Spiegelfunctie
Het oefenen van gelijkwaardigheid neemt ook een belangrijke plaats in. Er wordt aandacht besteed aan de spiegelfunctie.
De gelijkwaardigheid komt o.a. tot uitdrukking in het besef dat voor een werkelijke uitwisseling altijd een overlap met de thema’s bestaat. De leden zijn hier open over en vertellen soms voorbeelden over hun leven zonder de centrale plaats van de ander uit het oog te verliezen. Ook in werk met cliënten inventariseren leden hun eigen mogelijke verdere stappen in het thema waar de cliënt mee heeft gewerkt. Zo is voortdurende groei van zowel cliënt als spiritueel werker gewaarborgd.

Ego of Wezen
Er wordt in de BSW aandacht besteed aan de keuze om vanuit je ego te reageren of vanuit je wezen in een bestaande situatie. Het ego gaat uit van bescherming en maskers, terwijl het wezen is gebaseerd op puurheid en dat alles er mag zijn.

Naast het ontwikkelen van een gezond ego en dus een gezonde waardering voor het eigen Zijn en de bijbehorende kwaliteiten wordt het ego ook getransformeerd waardoor de spiritueel werker door zijn puurheid, directheid en kwaliteiten in het contact in te zetten een voorbeeld is voor anderen om ook hun echtheid te gaan leven. Dit is een levenslang groeiproces.

(c) 2019