Registratie

Voor gekwalificeerd Spiritueel Werkers Aurora® die tevens het HBO-diploma Medische Basiskennis conform PLATO normen
hebben behaald, is het mogelijk zich aan te sluiten bij een relevante beroepsvereniging met een specifiek klacht- en tuchtrecht naar
eigen keus: BATC, LVNG of VBAG. Men doorloopt dan een
toelatingsprocedure.

Hieronder een voorbeeld voor aansluiting bij de BATC.

• De BATC geregistreerde is dan aangesloten bij de BATC en is
herkenbaar aan het deurpostbordje ‘Paramedisch
Natuurgeneeskundig Therapeut’ en het Bewijs van Inschrijving met (geldig) jaarzegel.

(c) 2015