Activiteiten

De BSW heeft de volgende activiteiten

 • Enige malen per jaar voor de leden en aspirant-leden nascholings- of bijscholingsbijeenkomsten organiseren.
 • Naar behoefte verenigingsblad met daarin voor het beroep relevante informatie uit te geven.
 • Het opbouwen van een netwerk van contactpersonen die kunnen
  bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het beroep en de verdere maatschappelijke bekendheid van het beroep Spiritueel Werker en
  spiritualiteit.
 • Contacten met andere opleidingen te onderhouden en met
  zorgverzekeraars indien van toepassing.
 • Het verzorgen van de PR middels websites, foldermateriaal, interviews, lezingen en artikelen.
 • Intervisie te organiseren en het verzorgen van supervisie voor de
  beroepsgroep.
 • Het organiseren van diverse basiscursussen via haar leden. Bovendien voorzien deze cursussen in de groeiende behoefte van cliënten.
  Voorbeelden zijn cursussen ouder-kind, relatietherapie, meditatie- en bezinningscursussen maar ook cursussen om kennis te maken met
  diverse technieken zoals ademtherapie, voice dialogue, massage, NLP e.d.
 • Het verder bevorderen van de kwaliteit met als doel om een
  verdergaande professionalisering van de beroepsgroep spiritueel
  werkers en spiritualiteit in Nederland te realiseren.

 

(c) 2015