Beroepsvereniging

Beroepsvereniging

In het veld van de bestaande beroepsverenigingen in Nederland heeft de Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers (BSW) een
duidelijke toegevoegde waarde. Het belang hiervan wordt in de
volgende punten samengevat:

 • De BSW geeft op een praktische manier uitdrukking aan het
  volgen van een persoonlijk spiritueel pad en het uitdragen
  hiervan middels concrete werkvormen in de bestaande maatschappij. De leden wordt geleerd om zijn/haar uniciteit te leven en vanuit verbinding met God-Godin-Creator van Al-Dat-Is (De Bron) te werken. Met dit uitgangspunt wordt in de uitwisseling met de cliënt gewerkt. Dit ter onderscheid met een therapeutisch pad. Tevens staan begrippen als bezieling en het vorm geven van een gemeenschappelijk draagvlak centraal in de groepsdynamiek van de BSW.
 • Een belangrijk onderdeel van het spirituele pad is het
  uitkristalliseren van het Zelf waardoor de spiritueel werker op het diepste niveau met zijn eigen kwetsbaarheid en kracht
  geconfronteerd wordt. In dit proces dat zowel individueel als
  binnen een groep uitkristalliseert bereikt men steeds diepere
  overgave en hierbij wordt het ego geleidelijk getransformeerd.
  De bereidheid tot persoonlijke dieptewerk wordt aangemoedigd.
  Het transformeren van het ego gaat een stap verder dan een
  therapeutisch pad. Deze kwaliteiten en het oefenen ervan nemen
  binnen de BSW een centrale plaats in.
 • Belangrijk is ook dat er heel diep met de thema’s verbinding,
  nabijheid en onvoorwaardelijke liefde wordt gewerkt zodat de
  spiritueel werker leert om vanuit open betrokkenheid met elkaar
  en met de cliënten te werken zonder de helderheid over de
  positie tussen cliënt en spiritueel werker uit het oog te verliezen.
  Dit creëert een hoge mate van veiligheid waardoor cliënten in
  staat zijn om in de diepte met hun emoties te werken. De
  puurheid en directheid van diepe verbinding wordt als
  belangrijke kwaliteit gezien binnen de BSW.
 • Het oefenen van gelijkwaardigheid neemt in de BSW ook een
  belangrijke plaats in. Er wordt aandacht besteed aan de
  spiegelfunctie. De gelijkwaardigheid komt o.a. tot uitdrukking in
  het besef dat voor een werkelijke uitwisseling altijd een overlap
  met de thema’s bestaat. De Spiritueel Werker is hier open over
  en vertelt soms voorbeelden over zijn/haar leven zonder de
  centrale plaats van de ander uit het oog te verliezen. Ook in werk
  met cliënten inventariseert de Spiritueel Werker zijn eigen
  mogelijke verdere stappen in het thema waar de cliënt mee heeft
  gewerkt. Zo is voortdurende groei van zowel cliënt als spiritueel
  werker gewaarborgd.
 • Er wordt in de BSW aandacht besteed aan de keuze om vanuit je ego te reageren of vanuit je wezen in een bestaande situatie. Het ego gaat uit van bescherming en maskers, terwijl het wezen is
  gebaseerd op puurheid en dat alles er mag zijn. Naast het
  ontwikkelen van een gezond ego en dus een gezonde waardering
  voor het eigen Zijn en de bijbehorende kwaliteiten wordt het ego
  ook getransformeerd waardoor de spiritueel werker door zijn
  puurheid, directheid en kwaliteiten in het contact in te zetten een
  voorbeeld is voor anderen om ook hun echtheid te gaan leven. Dit
  is een levenslang groeiproces.
 • Waar je ook voor komt als cliënt, je zult merken dat de consulten bij een Spiritueel Werker Aurora® praktisch gericht zijn en het beste van jezelf naar boven halen. Deze consulten zijn ook
  geschikt om je kwaliteiten te ontwikkelen of verder te
  optimaliseren.

(c) 2015